• 1 a1
  • 3 a1
  • 4 a1
  • lska a
  • miljon

Om oss

Historik

Erikssons Buss är ett familjeföretag i Älvdalens kommun som tidigare hette Samuelssons Busstrafik.
Företaget togs över av Anders Eriksson i slutet på 60 talet, han bildade sedan ett aktiebolag i början på 80 talet tillsammans med sina barn, Anders B Erikssons Busstrafik AB.
Idag är det Anders barnbarn Stefan och Daniel som driver verksamheten.

Vår verksamhet

Vi kör linjetrafik, färdtjänst, sjukresor och beställningstrafik.
Vi erbjuder resor efter våra kunders specifika önskemål och vill ge dessa bästa möjliga upplevelse av sin resa.
Vi är ISO certifierade i standard ISO 18001, 14001 och 9001 för att bli ännu bättre i vårt arbets, kvalité och miljöarbete.